schoolbestuur

De Raad van Bestuur van de basisscholen Sint-Jan & Visitatie organiseert als vzw het onderwijs in onze scholen. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

De administratieve zetel is gevestigd in Sint-Amandsberg, Visitatiestraat 1.

Het schoolbestuur bestaat uit de raad van bestuur, de algemene vergadering en wordt bijgestaan door een extern adviseur. 

Raad van bestuur:

Mevr. Annie Verschueren , voorzitter

Dhr. Roger Ryckaert, ondervoorzitter

Dhr. Guido Dedobbeleer

Dhr.  Marc Decaestecker

Dhr. De Moor Jean-Marie

Mevr. Chris Vanderschueren

Dhr. Alex Galle

Algemene vergadering:

Dhr. Frank Ketelaere

Mevr. Carine Bauwens

Dhr. Van Hauwenhuyse Luc

Mevr. Leen Van Vlaenderen

Dhr. Jef van Bemmel