schoolraad

De schoolraad is een adviesorgaan voor de directie. Alles wat in het belang van de school en de leerlingen is, kan worden besproken in de schoolraad die minstens 3 keer per jaar samenkomt op school. Vaste agendapunten zijn de besteding van de lestijden, lijst met bijdragen die aan de ouders kunnen worden gevraagd...

Indien u wenst dat er iets besproken wordt in de schoolraad, kan u contact opnemen met één van onderstaande leden.

Voorzitter: Mevr. Wendy Van Bever
Afgevaardigde van het schoolbestuur: Mevr. Annie Verschueren
Directeur: Mevr. Ethel Janssens
Geleding lokale gemeenschap: Mevr. Carine Bauwens en mevr. Maudlin Coussens
Oudergeleding: Mevr. Rosalie Tombeur en dhr. Dieter Vercammen
Personeelsgeleding: Mevr. Kirsten Beeusaert en mevr. Wendy Van Bever