zorgbeleid

Zorgvisie: Als je kiest voor onze school…

Dan zal je merken dat we -vanuit een gedeelde visie- onderwijs op maat van elke leerling willen bieden.
Elk kind is anders, heeft eigen interesses en capaciteiten en daarom is een gevarieerd onderwijsaanbod nodig.
De klasleerkracht is hierbij de spilfiguur. Hij stimuleert de ontwikkeling van alle leerlingen, plaatst het welbevinden centraal en waar nodig zoekt hij een onderwijsaanbod dat rekening houdt met de talenten en de verschillen in kennis, vaardigheden en gedrag. Dit noemen we ‘differentiëren’.
Om het gedifferentieerd aanbod zo optimaal mogelijk te realiseren kiezen we ervoor de (van het ministerie van onderwijs ontvangen) extra–lestijden aan te wenden om:
- meer klassen in te richten (m.a.w. kleinere leerlingenaantallen per klas)
- extra-leerkrachten in te zetten die de klasleerkracht ondersteunen bij zijn differentiatietaken.

De extra-leerkrachten worden zowel in de klas als daarbuiten ingezet om leerlingen te ondersteunen of extra ‘voeding’ te geven.

Onze school heeft al jarenlang expertise verworven in het ondersteunen van leerlingen die moeilijkheden hebben op een bepaald ontwikkelings- of leerdomein (taalvaardigheid, schrijfmotoriek, denkontwikkeling, wiskunde,…). Er wordt daarbij gewerkt in kleine groepjes.
Als het gaat om differentiëren voor rekensterke, taalsterke en hoogbegaafde leerlingen stonden we twee jaar geleden nog in onze kinderschoenen. Professionalisering drong zich op.
Daarom zijn we in een nascholingstraject gestapt in samenwerking met het CBO (Centrum voor BegaafdheidsOnderzoek) o.l.v. prof.Tessa Kieboom, een autoriteit op dit vlak. We krijgen hiervoor financiële steun van het oudercomité.
Nieuw verworven visie, kennis, leerkrachtvaardigheden en een uitgebreide materialenbank leiden nu reeds tot de uitbouw van een gepersonaliseerd en uitdagend opdrachtenaanbod voor de leerlingen.
In het derde nascholingsjaar ligt de focus op de kleuterschool waarbij we signalen van hoogbegaafdheid leren herkennen en leren omgaan met een gedifferentieerd materialenaanbod.

Het schoolteam reflecteert regelmatig over haar zorgbeleid en voorziet structureel overleg om dit beleid vorm te geven en bij te sturen.

Onze zorgcoördinator is juf Julie .
Onze brugfiguur is juf Fien.